Kancelaria Notarialna - Izabela Gasin


notariusz toruń gasin

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron

  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

  • sporządza poświadczenia

  • doręcza oświadczenia

  • spisuje protokoły

  • sporządza protesty weksli i czeków

  • przyjmuje na przechowania dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Izabela Gasin - notariusz, ul. Chełmińska 17, Toruń
tel. 56 652 89 35